W dniach 1-4 września 2009 roku odbyło się
6-te Europejskie Spotkanie Małych i Przenośnych Planetariów
zorganizowane przez

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie

oraz

Planetarium Instytutu Fizyki
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie